biar bagaimanapun... yang terasah dari bawah hingga ke atas pasti lebih 'berisi' daripada yang 'karbitan'...